For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مقالات ارائه شده در کنفرانس (Conference Papers)

•    خارجي بين المللي

1.    Shima Barezi, Mahmud Vafaian, Seyed Mehdi Abtahi, "Study of physical and mechanical properties of a sandy soil improved with water soluble polymers", Bratislava, Slovak Republic, June 2 – 4, 2010, (18296).
2.    Hossein Matinmanesh, Sayyed Mahdi Abtahi, Ajalloeian Rassoul, Mohammadali Rowshanzamir, "Effect of Acrylic Resin Injection on Improvement of Compressive Strength and Elastic Modulous of Grouted Sand", Bangladesh Geotechnical Conference 2010: Natural hazards in geotechnical engineering, 2010, DHAKA, (24289).
3.    Sayyed Mahdi Abtahi; Mahmud Ameri; Mohammad Sheikhzadeh; Sayyed MAHDI Hejazi; Esmael Rahnama, "A Comparative Study on the Use of SBS Polymers and Poly Propylene Fibers Modifying Asphalt Concrete Structures", 8th International Conference on Sustainable aggregates, asphalt technology and pavement engineering, February 2009, Liverpool, UK, (14593).
4.    Sayyed Mahdi Abtahi; Fatemeh Ebadi Ahsan; Sayyed Mahdi Hejazi; Mohammad Sheikhzadeh, "On The Use Of Textile Fibers To Achieve Mechanical Soil Stabilization", 4th International Textile, Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, October 05th to 08th 2008, DUBROVNIK, CROATIA, (13149).
5.    Sayyed MAHDI Abtahi, Mohammad Tamanaie, Shahab Kermanshahi, Alireza Abrishamkar, Determination Of The Highway Capacity Based On Time Headway Analysis (Case Study: Isfahan Highways), 2011 international conference on traffic and transportation engineering, Dubai, UAE, 2011, (20749)
6.    M. M. Kunt, M. Ebrahimi, S. Esfandiarpour, S. M., Abtahi Forooshani, The Effect Of Polypropylene Additive On Asphalt Mixture Properties, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27-30 September 2010, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey(18295).
7.    Sayyed MAHDI Abtahi, Kiachehr Behfarnia, Sayyed Ahmad Reza Hejazi, Application of Polypropylene Fibers in Pervious Concrete Pavement, International Conference on Transport infrastructures – iCTi2010, São Paulo, Brazil, 4 - 6 August, 2010, (19893).
8.    Neshat Okhovat, Reza Porhoseini, Seyed Mehdi Abtahi, Sayyed Mahdi Hejazi, Improvement Of Soil Strength By Natural Fibers, From Research to Design in European Practice, Bratislava, Slovak Republic, June 2 – 4, 2010 (18293)
9.    Sayyed MAHDI Hejazi, Sayyed MAHDI Abtahi, Mohammad Sheikhzadeh, Dariush Semnani, " Using an Artificial Neural Network (ANN) for the Investigation of some Fiber Parameter Performances in Fiber Reinforced Asphalt Concrete (FRAC)", 7th International Conference on Sustainable aggregates, asphalt technology and pavement engineering Wednesday 20 and Thursday 21 February 2008, Liverpool, UK, (11416).

•    داخلي بين المللي
1.    سيد مهدي ابطحي، زهرا محمديان، ميلاد لطيفي، بررسي استفاده از لكوموتيوهاي برقي AC به جاي سيستم هاي ديزل- الكتريك فعلي در مسير ريلي شرق، همايش بين اللملي چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق، 4 و 5 خرداد 1387، (14560).

2.    Sayyed MAHDI Abtahi, Mohammad Sheikhzadeh, Sayyed MAHDI Hejazi, Reza Alipour, "Physical and Mechanical Properties of Bitumen Reinforced with Poly Propylene Fibers", the 1st International and the 7th National Conference on Textile Engineering -October 2009- Rasht, Iran, (15809).
3.    Sayyed MAHDI Abtahi, Mohammad Sheikhzadeh, Sayyed MAHDI Hejazi, Younes Hassani, Compressive Behavior of Composite Soils Reinforced with Recycled Waste Tire Cords and Poly Propylene Fibers, The 1st International and the 7th National Conference on Textile Engineering -October 2009- Rasht, Iran, (15823).
4.    Sayyed MAHDI Abtahi, Neshat Okhovat, Sayyed MAHDI Hejazi, Using Textile Fibers as Soil Stabilizers – New Achievements, The 1st International and the 7th National Conference on Textile Engineering -October 2009- Rasht, Iran, (16117).
5.    Sayyed MAHDI Abtahi, Reza Khodadadi, Saeed Puladsaz, Ehsan Tavakkol, Sayyed MAHDI Hejazi, "On the Reinforcement of Steel-Slag Asphalt-Concrete Structures Using Poly Propylene Fibers", the 1st International and the 7th National Conference on Textile Engineering -October 2009- Rasht, Iran, (16118).

6.    سيد مهدي ابطحي، حامد علايي، سيد مهدي حجازي، "استفاده از مواد شيميايي نوين جهت تثبيت خاك"،‌ هشتمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، شيراز، 1388، (16120).
7.    سيد مهدي ابطحي، مسعود ملاپور، "بهينه‌سازي مسير سيستم ريلي درون شهري به کمک روش تحليل سلسله مراتبي(AHP)"، هشتمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، شيراز، 1388، (18292).
8.    سيد مهدي ابطحي، فرزانه خسروي¬زاده، محمد علي فرهمند، "بررسي مالي- اقتصادي اتصال ريلي فرودگاه امام خميني(ره) به تهران"، هشتمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، شيراز، 1388، (16121).
9.    حسن زياري، سيد مهدي ابطحي، محسن اسدالهي، ارزيابي اقتصادي برقي کردن خطوط ريلي (مطالعه موردي: محور بافق- بندرعباس)، هشتمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، شيراز، 1388، (18291).
10.    حسين متين‌منش، سيد مهدي ابطحي، رسول اجل‌‎لوئيان، محمدعلي روشن‌ضمير، " مطالعه آزمايشگاهي بهبود ماسه ريزدانه با استفاده از تزريق پلي وينل استات"، چهارمين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران، آبان ماه 1389، ايران، تهران، (20176).
11.    ابطحي سید مهدی، تمنايي محمد، حجازي، سید احمد، كرمي، علی، ابريشم كار، علیرضا، تحليل ايمني وسايل نقليه در فرآيند دنباله‌روي، مطالعه موردي: بزرگراه درون شهري شهيد خرازي اصفهان،  كنفرانس بين‌المللي حمل و نقل و ترافيك تهران، 1389

12.    Esmail Masumi, Sayyed MAHDI Abtahi, Masud Mirmohammad Sadeghi and Sayyed MAHDI Hejazi, Compressive Behavior Of Composite Soils Reinforced With Polypropylene Fiber And Polyvinyl Acetate Resin, 5thSASTech 2011, Khavaran Higher-education Institute, Mashhad, Iran. May 12-14, (20753).

13.    امیررضا مدرس‌نیا، مسعود میر محمد صادقی، سید مهدی ابطحی و گیتی امتیازی، "ارزیابی عملکرد تثبیت میکروبیولوژیکی ماسه‌های روان توسط دستگاه تونل باد مطالعه موردی سگزی اصفهان"، اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان، ۱۳۹۰
14.    امیررضا مدرس‌نیا، مسعود میرمحمدصادقی، سید مهدی ابطحی و گیتی امتیازی، "بررسی عملکرد روش بیوگروتینگ در تقویت پارامترهای مقاومتی خاکهای ماسه‌ای به وسیله آزمایش فشاری تک‌محوره"، اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان، ۱۳۹۰
15.    محمد کریمیان نوکابادی، البرز حاجیان‌نیا و سید مهدی ابطحی، "خاکستر پوسته برنج به عنوان یک تثبیت‌کننده سبز برای خاکهای ماسه‌ای سست"، اولین همایش بین‌المللی بحران‌های زیست‌محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، جزیره کیش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز، ۱۳۹۱
16.    سید مهدی ابطحی، علی کرمی هرستانی و میرحامد فرزین، "طراحی و ارائه الگوی نرم‌افزاری قیمت‌گذاری بلیت مترو"، نهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۱
17.    سیدمحسن قافله‌باشی، داود مستوفی‌نژاد و سید مهدی حجازی، "Experimental Evaluation of Fiber Reinforced Concrete Slabs under Blast Loading"، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مقاوم‌سازی، تبریز، انستیتو مقاوم‌سازی لرزه‌‌ای ایران، ۱۳۹۱
18.    افشين جلالي، سيد مهدي ابطحي، سيد مهدي حجازي، " بررسي استفاده از ژئوگريدهاي پلي‌اتيلني جهت كاهش نشست روسازي در محل ترانشه‌هاي تأسيساتي شهري"، كنفرانس بين‌المللي پژوهش‌هاي نوين در مهندسي، 15-17 اسفندماه 1391، ايران، خميني‌شهر، (26177).
19.    صفيه محمودي، سيد مهدي ابطحي، "بررسي و تحليل اثر ترافيكي حركت گردش به چپ محافظت نشده در تقاطع‌هاي چراغ‌دار"، نهمين كنگره بين‌المللي مهندسي عمران، ارديبهشت 1391، ايران- اصفهان، (26641).

20.    Amirhosein Momeni, Sayyed Mahdi Abtahi, Hamidreza Safavi, Mansor Shisheforosh, "A New Approach for Identification and Priorities of Accident Prone Points in Suburban Transportation Networks", 9th International Congress on Civil Engineering, 2012, Isfahan, Iran, (23515).
21.    Majid Amuchi, Sayyed Mahdi Abtahi, Behrooz Koosha, "technical and economic analysis of using steel slag SS aggregate in pavement engineering", 9th International Congress on Civil Engineering, 2012, Isfahan, Iran, (23977).

22.    سمانه بهروزيان، سيد نادر شتاب بوشهري، سيد مهدي ابطحي، "بندر چابهار اهداف ماموريت‌ها و نقش آن در كريدور شرق"، همايش بين المللي خراسان جنوبي، ترانزيت و توسعه محور شرق، ارديبهشت 1391، ايران- بيرجند، ص‌ص 856-868، (24207).
23.    سمانه بهروزيان، سيد نادر شتاب بوشهري، سيد مهدي ابطحي، حامد طاهري، " ترانزيت و كريدورهاي ترانزيتي مناطق آزاد و كريدور آزاد"، همايش بين‌المللي خراسان جنوبي، ترانزيت و توسعه محور شرق، ارديبهشت 1391، ايران- بيرجند، ص‌ص 276-290، (24208).
24.    سمانه بهروزيان، سيد نادر شتاب بوشهري، سيد مهدي ابطحي، " بررسي بسترهاي حمل و نقل بين‌المللي با نگاهي بر موقعيت ترانزيتي ايران"، همايش بين‌المللي خراسان جنوبي، ترانزيت و توسعه محور شرق، ارديبهشت 1391، ايران- بيرجند، ص‌ص 189-204، (24209).

25.    Sharbaf, Mohammadreza, Abtahi, Sayyed Mahdi, Amini, Danial, Sedaghatdoust, Arash, Investigating the Influence of Microsilica on Strength and Durability Properties of Structural Lightweight Concrete and the Economic Feasibility of Such Concrete, Fourth International Conference on Concrete and Developement, At Tehran, Iran,2013

26.    حمید محمدی، البرز حاجیان‌نیا و سید مهدی ابطحی، "بررسی تاثیرعمق قرارگیری ژئوگرید درخاک ماسه‌ای روی تغییرات تنش با تراکم مختلف"، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۱۳۹۲
27.    سید مهدی ابطحی، سعید هادی‌زاده فیروزجایی و مهین نسترن، "بهبود حمل و نقل شهری با تاکید بر ساماندهی کاربری‌های اداری نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بابل"، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۱۳۹۲
28.    مهدی اسحاق‌زاده، سید مهدی ابطحی و البرز حاجیان‌نیا، "بررسی اثر درصد الیاف پلی‌پروپیلن بر باربری خاک ماسه‌ای درتراکم‌های نسبی مختلف"، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ۱۳۹۲
29.    حسن گوگونانی، سید مهدی ابطحی، احمد گلی، "ارزیابی اثر فیلرهای آهک هیدراته و دوده صنعتی (کربن بلک) بر روی خصوصیات رئولوژیکی قیر و پدیده شیارشدگی در روسازی آسفالتی"، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 1394
30.    عادل مرتهب، محمد علی روشن ضمیر، محمود وفائیان و سید مهدی ابطحی، "ارزیابی بهبود رفتار مقاومتی ماسه بادی با افزودن رزین پلیمری با پایه آمینی"، دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی عمران، ۱۳۹۴
31.    سید مهدی ابطحی، احمد گلی و سجاد مسعودی، "بررسی اثر سرباره فولاد بر عملکرد مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی ساسوبیت"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان، ۱۳۹۴
32.    فرزانه نجمی دولت‌آبادی، میثم اکبرزاده و سید مهدی ابطحی، "بررسی تاثیر معکوس‌شمارها بر زمان درک و واکنش رانندگان"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان، مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان، ۱۳۹۴
33.    حمید بهبهانی، ایمان جانثار و سید مهدی ابطحی، "بررسی و تحلیل میزان زمان هدر رفته اولیه و نرخ جریان اشباع در تقاطع‌های چراغ‌دار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)" پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک، ۱۳۹۴
34.    سید مهدی ابطحی، احمد گلی و سجاد مسعودی، "مروری بر اثر ساسوبیت بر مصرف انرژی و عملکرد مخلوط‌های آسفالتی"، پنجمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان، ۱۳۹۴
35.    فرزانه نجمی دولت آبادی، میثم اکبرزاده و سید مهدی ابطحی، بررسی تأثیر معکوس شمارها بر پارامترهای جریان ترافیکی، سومین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1394
36.    امین شهنام‌نیا، سید مهدی ابطحی و سید مهدی حجازی، "مدیریت محیط‌های مهاجم در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و پلیمرهای طبیعت‌دوست"، کنفرانس بین‌المللی مهندسی شهرسازی، عمران، معماری، قم، دانشگاه علمی کاربردی استانداری قم، ۱۳۹۵
37.    حسن گوگونانی، احمد گلی، سید مهدی ابطحی، "ارزیابی اثر کربن بلک بر روی خواص مکانیکی قیر و ترک‌های دمایی در روسازی‌های آسفالتی"، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 1395
38.    سید مهدی ابطحی، احمد گلی و علیرضا ولیئی، "بررسی اثر فاصله محورهای تاندم نیمه تریلرهای 5 محور 18 چرخ بر روی شدت خرابی‌های روسازی انعطاف‌‍‌پذیر"، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین‌المللی مخترعان جهان (IFIA)، دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۱۳۹۵
39.    هادی فاتحی گلاب، سیدحمید هاشم الحسینی، سید مهدی ابطحی و سید مهدی حجازی، "بررسی عملکرد رزین زیست تجزیه‌پذیر کازئین روی ماسه"، چهارمین کنگره بین‌المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۵
40.    داود رشیدی، علیرضا باقریه و سید مهدی ابطحی، "بومی‌سازی و ایجاد سازگاری بحث خودروی طرح سنگین در آیین‌نامه طرح هندسی راه‌ها با توجه به وسایل نقلیه سنگین موجود در کشور"، سومین کنفرانس بین‌المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون، ۱۳۹۵
41.    ابطحی، سید مهدی، گلی، احمد، ولیی، علیرضا، مقايسه دو پيكربندي نيمه تريلر 5 محور 18 چرخ و 5 محور 12 چرخ از نقطه نظر اثر بر روسازي انعطاف پذير آسفالتي، ششمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری، اصفهان، 1395
42.    کیمیا کمال، سيد فرزاد قریشی، سيد مهدي ابطحي، "ارائه مدل اولویت‌بندی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند با هدف افزایش ایمنی در راه‌های برون‌شهری (مطالعه موردی: محور اصفهان- نائین)"، هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، بهمن 1396
43.    قاسم آقایی، علی، حق شناس، حسین و ابطحی، سید مهدی، شناسایی عوامل موثر بر تخلف از سرعت مجاز مطالعه موردی: راه‌های بین شهری استان اصفهان، هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری، قم، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، ۱۳۹۷
44.    ماهر, غزاله و ابطحی، سید مهدی، بررسی خواص مکانیکی سرباره فولادسازی تثبیت شده با اوره فرمالدیید جهت استفاده به عنوان زیر بالاست راه آهن، هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری، قم، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، 1397

    داخلی ملی
1.    محمد شيخ‌زاده، داريوش سمناني، روح‌ا... سخاوتي، سيد مهدي ابطحي، سيد مهدي حجازي، "اندازه‌گيري ضريب اصطكاك جنبشي پارچه- پارچه با استفاده از يك روش ساده"، اولين همايش ريسندگي و بافندگي، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1386، (11418).
2.    سيد مهدي ابطحي، سيد مهدي حجازي، محمد شيخ‌زاده، داريوش سمناني، "بررسي كاربرد مواد نساجي گوناگون جهت تسليح مكانيكي بتن‌آسفالتي و تحليل نتايج حاصل با استفاده از يك شبكه عصبي مصنوعي"، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 19 و 20 ارديبهشت 87، (12455).
3.    سيد مهدي ابطحي، احمد گلي خوراسگاني، "اصلاح خواص قير با استفاده از پليمر استايرن- بوتادين- استايرن"، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 19 و 20 ارديبهشت 87، (14557).
4.    سيد مهدي ابطحي، فرزانه خسروي‌زاده، "بررسي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي استفاده از سيستم ريلي مسافري در شهرهاي جديد"، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 19 و 20 ارديبهشت 87، (14558).
5.    سيد مهدي ابطحي، سيد حسين احمدديباجي، "پهنه‌بندي آب وهوايي استان اصفهان براي استفاده از قير مناسب بر اساس شاخص عملكردي يا  PG(Performance Grade)"، چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه تهران، 19 و 20 ارديبهشت 87، (14559).
6.    سيد مهدي ابطحي، رضا خدادادي، احسان توكل، سيد مهدي حجازي، "امكان سنجي استفاده از الياف پلي‌پروپيلن در مخلوط آسفالتي ساخته شده از سرباره‌هاي فولادي"، چهارمين همايش قير و آسفالت، تهران، پاييز 1387، (14594).
7.    حسن زياري، سيد مهدي ابطحي، احمد گلي خوراسگاني، "معرفي انواع اصلاح‌كننده‌هاي قير"، چهارمين همايش قير و آسفالت، تهران، پاييز 1387، (14595).
8.    سيد مهدي ابطحي، سيد حسين احمدديباجي، احمد گلي خوراسگاني، "پهنه‌بندي آب و هوايي استان اصفهان براي استفاده از قير مناسب در روسازي‌هاي انعطاف‌پذير"، چهارمين همايش قير و آسفالت، تهران، پاييز، 1387، (14596).
9.    سيد مهدي ابطحي، احمد گلي خوراسگاني، سيد حسين احمدديباجي، "اصول نگهداري و حمل قير"، چهارمين همايش قير و آسفالت، تهران، پاييز، 1387، (14561).
10.    سید مهدی ابطحی و سید احسان میرجعفری، "ارزیابی اقتصادی به کارگیری برنامه نگهداری پیش‌بینانه در روسازی راه به کمک مدل HDM مطالعه موردی: محور ارتباطی اصفهان نایین"، سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، انجمن نگهداری و تعمیرات، ۱۳۸۷
11.    سید مهدی ابطحی، محمد تمنایی، علی کرمی هرستانی، "ارائه متدولوژی تعیین تاثیر وضعیت روسازی راهها بر ظرفیت تسهیلات تحت جریان ترافیکی پیوسته"، نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، 1388
12.    سید مهدی ابطحی و سید احسان میرجعفری، "محاسبه ریسک پروژه‌های نگهداری و تعمیرات راه به کمک نتایج نرم‌افزار HDM-4"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت‌ها، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۸
13.    حسن زیاری، سید مهدی ابطحی، محسن اسدالهی و سید رضا موسوی، "تاثیر قیمت سوخت بر ارزیابی اقتصادی برقی کردن راه‌آهن (مطالعه موردی: محور بافق- بندرعباس)"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۸
14.    شيما بارزي، محمود وفاييان، سيد مهدي ابطحي، "تثبيت خاك‌هاي دانه‌اي به كمك پليمرهاي مايع"، پنجمين کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، 14 تا 16 ارديبهشت 1389، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران، (18297).
15.    نشاط اخوت، رضا پورحسيني، سيد مهدي ابطحي، سيد مهدي حجازي، "اصلاح رفتار مقاومتي خاک با استفاده از الياف طبيعي"، پنجمين کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، 14 تا 16 ارديبهشت 1389، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران، (18294).
16.    محسن اعتمادی، سید مهدی ابطحی و علی شکرامیز، "بررسی پارامترهای مؤثر بر خطوط انتقال نفت مدفون در هنگام زلزله"، سومین همایش مقاوم‌سازی و مدیریت شهری، خمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، ۱۳۸۹
17.    اسماعیل معصومی، سید مهدی ابطحی، مسعود میرمحمدصادقی و سید مهدی حجازی، "بررسی عملکرد مواد نفتی و پلیمری در تثبیت خاک‌های سست و روان"، اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، اهواز، موسسه علمی نفت‌پژوهان جنوب، ۱۳۸۹
18.    حسین متین منش، سید مهدی ابطحی، رسول اجل‌لوئیان و محمدعلی روشن ضمیر، "بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه ریزدانه با تزریق اکرلیک رزین"، همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، ۱۳۸۹
19.    امین بقولی‌زاده، سید مهدی ابطحی، مسعود میرمحمدصادقی و سید مهدی حجازی، "بررسی تغییرات نسبت باربری CBR خاک مسلح شده با استفاده از پلیمر اوره– فرمالدهید"، همایش ملی یافته‌های نوین در مهندسی عمران، نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، ۱۳۸۹
20.    امیررضا مدرس‌نیا، مسعود میرمحمدصادقی، گیتی امتیازی و سید مهدی ابطحی، "ارزیابی عملکرد روش MICP به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست جهت تثبیت ماسه‌های روان دربیابان‌ها"، همایش ملی بوم‌های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ۱۳۹۰
21.    حسین قندی جلوانی، محمود وفائیان، سید مهدی ابطحی و نوید جاوید، "بررسی آزمایشگاهی مصالح بتن بازیافتی از نظر ظرفیت باربری مجاز به منظور استفاده در پی‌سازی و راه‌سازی"، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا، ۱۳۹۰
22.    محمدرضا شعرباف، سید مهدی ابطحی و سیدمهدی حجازی، "بررسی تاثیرات نانوسیلیس بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن به کمک روش مقاومت الکتریکی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان، ۱۳۹۰
23.    کياچهر بهفرنيا، سيد مهدي ابطحي، سيد احمدرضا حسين‌زاده حجازي، " بررسي آزمايشگاهي بتن متخلخل و اثر افزودني‌ها بر مشخصات مكانيكي آن"، ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، ارديبهشت 1390، ايران- سمنان، (22375).
24.    اسماعيل معصومي، سيد مهدي ابطحي، مسعود ميرمحمدصادقي، سيد مهدي حجازي، "استفاده از مواد شيميايي نوين جهت تثبيت خاک‌هاي سست ماسه‌اي"، اولين كنگره ملي نوين شيمي ايران، ارديبهشت 1390، شيراز، (16120).
25.    اسماعيل معصومي، سيد مهدي ابطحي، مسعود مير محمد صادقي، سيد مهدي حجازي، "مقايسه بين الياف پلي‌پروپيلن و رزين پلي وينيل الکل در تثبيت خاک‌هاي سست اشباع"، اولين كنگره ملي نوين شيمي ايران، ارديبهشت 1390، شيراز، (20752).
26.    افشین جلالی، سید مهدی ابطحی و رسول اجل‌لوئیان، "عوامل موثر در ترمیم ترانشه‌های تأسیساتی شهری و کاهش اثرات نشست ناشی از حفر ترانشه درتخریب روسازی راه"، همایش ملی سازه، راه، معماری، چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ۱۳۹۰
27.    سید مهدی ابطحی و علی مظاهری، "نظریه سه فازی و ارتباط آن با رابطه اساسی جریان ترافیکی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان، دانشگاه سمنان، ۱۳۹۰
28.    امیررضا مدرس‌نیا، مسعود میرمحمدصادقی، سید مهدی ابطحی و اسماعیل معصومی، "مروری بر روش تزریق مواد میکروبیولوژیکی (بیوگروت) جهت تقویت پارامترهای مقاومتی خاک‌های سست"، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا، ۱۳۹0
29.    سید مهدی ابطحی، احسان پسرک‌لو، " ارتقاء کیفیت پیاده راهها و ساماندهی تردد پیاده (مطالعه موردی: بافت قدیم گرگان)"، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، 1392
30.    افشین جلالی، سید مهدی ابطحی و رسول اجل‌لوئیان، "استفاده از نتایج آزمون PFWD در ارزیابی کیفیت پرسازی ترانشه‌های تأسیساتی"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۲
31.    مهدی اسحاق زاده، سید مهدی ابطحی و البرز حاجیان‌نیا، "بررسی اثر تراکم بر باربری خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن"، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۳۹۲
32.    حمید محمدی، البرز حاجیان‌نیا و سید مهدی ابطحی، بررسی اثر تراکم در خاک ماسه‌ای مسلح به ژئوگرید، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، ۱۳۹۲
33.    فرهاد صفایی قهنویه، سید مهدی ابطحی و سید مهدی حجازی، "بررسی توزیع تنش‌های حرارتی در نمونه‌های بتن غلتکی سرباره مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن"، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، کرج، شرکت سازه کویر، ۱۳۹۲
34.    سعید هادی‌زاده فیروزجایی، سید مهدی ابطحی و مهین نسترن، "ساماندهی کاربری‌های اداری با استفاده ازنرم‌افزارAIMSUN  نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بابل"، پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲
35.    سرلک, محمدرضا، ابطحي فروشاني، سيدمهدي، و نظرپور، احد، ارزیابی آلودگی غلظت فلزات سنگین در خاک های کنار جاده ای و رواناب شهری و همبستگی آن ها با ترافیک در شهر اهواز، همایش ملی آب، انسان و زمین، اصفهان، 1393
36.    حسن گوگونانی، احمد گلی، سید مهدی ابطحی، بهنام باقری، "اثر آهک هیدراته و دوده صنعتی(کربن بلک) بر روی پتانسیل ترک‌های خستگی در روسازیهای آسفالتی" اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، 1394
37.    حسن گوگونانی، سید مهدی ابطحی، احمد گلی، "ارزیابی اثر افزودن اصلاح‌کننده پلیمری SBR به همراه فیلر بر روی خصوصیات ریولوژیکی قیر و پدیده شیار‌شدگی در روسازی‌های آسفالتی"، اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، 1394
38.    سید مهدی ابطحی، حسین حق‌شناس و فرامرز صوفیان، "بررسی شاخص های ارزیابی سامانه اتوبوس تندرو (BRT) از دید حمل و نقل پایدار شهری"، اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، ۱۳۹۴
39.    داود رشیدی، علیرضا باقریه و سید مهدی ابطحی، "ارزیابی و تعیین خودروی ملاک طرح هندسی در آیین‌نامه راهها در خصوص طراحی خطوط کمکی در سربالایی و خروجی‌های اضطراری بر اساس خودروهای موجود در کشور"، کنفرانس ملی یافته‌های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران، تهران، دبیرخانه دایمی همایش- شرکت پویااندیشان علم و صنعت پارس، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، ۱۳۹۵
40.    سيد مهدي ابطحي، حسین شیخ زین‌الدین، آرش کریمی، "بررسی اثرات کاربرد سیستم‌های حمل و نقل هوشمند"، دومین همایش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، تهران، بهمن 1395
41.    سيد مهدي ابطحي، سيد فرزاد قریشی، آرش کریمی، "بررسی تأثیرات استفاده از سیستم‌های ETC و VMS در راه‌های برون‌شهری استان اصفهان"، دومین همایش سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، تهران، بهمن 1395
 

تحت نظارت وف ایرانی